Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionej treści cyfrowej, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do mnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

ADRESAT:

Angelika Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Angelika Szczęsna Nie takie obce”, Al. Niepodległości 191, Stare Lipiny, 05-200, NIP: 1251710544.

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia:
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

Adres e-mail:
……………………………………………………………………
Numer telefonu:
……………………………………………………………………

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Treść cyfrowa:
……………………………………………………………………
Zapłacona cena:
……………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone:
……………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

  • (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
  • (___) usunięcie wady,
  • (___) obniżenie ceny,
  • (___) odstąpienie od umowy,
  • (___) inne (jakie?)
    ……………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………

…………………………………
data wypełnienia

…………………………………
podpis
(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Angelika Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Angelika Szczęsna Nie takie obce”, Al. Niepodległości 191, Stare Lipiny, 05-200, NIP: 1251710544. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem kontakt@nietakieobce.pl.